Workshop op maat voor diensten & organisaties

Vanaf januari 2020 is het mogelijk om een workshop op maat aan te vragen bij Doof Vlaanderen.

Deze workshop is bedoeld voor mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers van diensten, organisaties én ambulante en residentiele centra die in aanraking komen met één of meerdere dove senioren/ouderen/cliënten/bewoners. Op deze manier wordt de drempel tot communicatie met deze dove mensen verlaagd en wordt zo de communicatie tussen beide partijen geoptimaliseerd.

Eerst wordt er een basisvorming (theoretisch gedeelte) gegeven van twee uur, maar dit kan in overleg worden uitgebreid of ingekort. Daarna wordt dit gekoppeld aan een workshop (praktijk gedeelte) van twee uur waarin er rollenspelen gedaan worden om een beter inzicht te krijgen in de belevingswereld van dove ouderen. De workshop wordt steeds gegeven door een doof persoon met een tolk Vlaamse Gebarentaal. De bedoeling is om algemene informatie te bieden over doof zijn, waarbij er ook misverstanden over doof zijn en de Vlaamse Gebarentaal worden uitgeklaard. Verder wordt er ook aandacht besteed aan communicatietips en worden de specifieke noden van dove ouderen toegelicht dankzij een actueel onderzoek uit 2019. Tot slot is er ruimte voorzien voor een vragenronde en een evaluatie. 

Kortom, dit is een interactieve workshop op maat voor mensen die in contact komen met dove ouderen.

Contacteer ons gerust voor meer informatie of indien u een workshop op maat wenst.