Dove seniorenproject 2018-2019

Naar aanleiding van het seminarie “Samen bouwen wij aan de toekomst van Vlaamse dove senioren” dat in maart 2017 door Doof & Senior Vlaanderen en Doofbewust georganiseerd werd, groeide het idee om een onderzoeksproject uit te voeren binnen Doof Vlaanderen. Dankzij subsidies van Gelijke Kansen Vlaanderen konden we van oktober 2018 tot september 2019 dit onderzoeksproject realiseren. Hierdoor kon er een halftijdse dove projectmedewerkster, Sara Van Leuven, aangeworven worden om het onderzoek uit te voeren. Het project kreeg de naam “Gelijke rechten voor dove gebarentalige senioren”.

In dit project onderzochten we de noden en behoeften van dove senioren. Naast dat onderzoeksluik richtte het project zich ook op sensibilisatie en bewustmaking van de dovengemeenschap en de diensten die in aanraking komen met dove ouderen. Met dit project willen we dove ouderen bewustmaken om voor hun eigen rechten op te komen en gebruik te maken van hun inspraak in de maatschappelijke besluitvorming (op onder andere lokaal, regionaal en Vlaams niveau via de Vlaamse Ouderenraad). Als onderdeel van die laatste stap zullen we de verzamelde informatie en tools bundelen in een webpagina voor dienstverleners die in contact komen met dove ouderen (zoals bv. thuiszorgdiensten, woonzorgcentra, dagcentra, centra voor kort verblijf, RTH-diensten en reguliere diensten).

Dit project wordt nauw opgevolgd door verschillende partners die gedurende het project twee keer werden uitgenodigd voor de klankbordgroep van het project, met name de Vlaamse Ouderenraad, de afdeling Doof & Senior van Doof Vlaanderen, het Vlaams Agentschap voor Personen met Handicap, Zorggezind, dr. Sofie Van Regenmortel van de Belgian Ageing Studies onderzoeksgroep (Vrije Universiteit Brussel), dr. Goedele De Clerck (University of Manchester) en het woonzorgcentrum Huize Vincent. Sofie Van Regenmortel en Goedele De Clerck adviseerden de projectmedewerker ook met betrekking tot de methodologie van het project.