Dovenacties

Concept/doelstellingen

Een Dovenactie verenigt minimum 2 à 3 vrijwilligers uit een gemeente/stad/streek die ijveren voor belangenverdediging voor doven op lokaal niveau, dit wil zeggen binnen de betreffende gemeente/stad/streek. Deze vrijwilligers:

  1. willen graag gedachten en ideeën uitwisselen over de toegankelijkheid en communicatie met en voor dove mensen in hun gemeente/stad/streek.
  2. willen het stadsbestuur ondersteunen in het vinden van oplossingen voor lokale knelpunten, opdat doven en slechthorenden aan elk aspect van de samenleving gelijkwaardig kunnen deelnemen.
  3. willen de rechten en belangen van doven en slechthorenden verdedigen en hier als dusdanig voor lobbyen in hun gemeente/stad/streek.
  4. willen de bevordering van toegankelijke formele communicatie ondersteunen.

Dovenacties