Standpunt over fietsbordje

Doof Vlaanderen reageert op het gebruik van een fietsbordje voor dove en slechthorende fietsers

 

In het najaar van 2014 deed de foto van een Nederlands slechthorend meisje dat poseerde met een geel fietsbordje, speciaal ontworpen voor de dove en slechthorende fietsers, snel de ronde in de sociale media. Dit nieuwe bordje moest een vorige versie – de letters ‘SH’ met een rode streep ertussen - vervangen. Het initiatief kwam van een Nederlandse slechthorende vrouw die ondervond dat het ‘SH’-bordje niet voor iedereen even duidelijk was en bovendien ook niet begrepen werd door buitenlanders. Het gele bordje, waarop een oor is afgebeeld met een rood kruis erdoor, zou volgens de bedenker minder stigmatiserend overkomen dan het vorige ontwerp en bijdragen tot een grotere veiligheid voor dove en slechthorende fietsers in het verkeer.

Als gevolg van deze nieuwsverspreiding kreeg Doof Vlaanderen verschillende keren de vraag of er een gelijkaardig initiatief bestaat in Vlaanderen, en of wij ook dergelijke bordjes in de aanbieding hebben. Doof Vlaanderen is niet echt voorstander van zulke bordjes; ze blijven stigmatiserend. Dove en slechthorende personen worden gestereotypeerd als mensen die moeite hebben met het verkeer. Dit is te vergelijken met het beweren dat ouderen of vrouwen meer moeite hebben met autorijden. Moeten er voor hen dan ook bordjes ontworpen worden? Doof Vlaanderen wenst nog steeds deel te nemen aan dergelijke acties gebaseerd op vooroordelen.
 

Dat dove en slechthorende personen een “auditieve beperking” hebben, maakt van hen geen mindere verkeersactoren, zeker niet minder dan horende personen op de fiets met een hoofdtelefoon op en luide muziek in hun oren. Het bordje blijft bijdragen aan de negatieve beeldvorming over dove en slechthorende personen, namelijk dat ze niet even goed kunnen fietsen in het verkeer als andere weggebruikers. Dove en slechthorende weggebruikers hebben juist meer visuele vaardigheden wat van hen gelijkwaardige weggebruikers maakt. Die visuele capaciteiten moeten gestimuleerd worden zodat ze optimaal benut worden in het verkeer, bijvoorbeeld met extra spiegels, of het aanleren van de reflex om meer rond te kijken. Bovendien is Doof Vlaanderen van mening dat zo’n bordje niet noodzakelijk is om het verkeer veiliger te maken. Het verkeer moet voor iedereen even veilig zijn, zelfs voor de horende mensen met muziek in hun oren.

 

Alhoewel Doof Vlaanderen zich dus onthoudt van het sensibiliseren van het gebruik van dergelijke bordjes in het verkeer, benadrukt ze dat het gebruik ervan uiteraard een vrije keuze is. Maar Doof Vlaanderen zelf verkoopt dergelijke fietsbordjes dus niet.