VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap

Doof Vlaanderen wil het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap, hierna afgekort als VRPH) toegankelijk maken voor de Vlaamse Dovengemeenschap en schakelde hiervoor Delphine Le Maire in. De culturele vertaling van dit verdrag werd gesubsidieerd door Gelijke Kansen in Vlaanderen.

Met dank aan de vrijwillige inzet van Bert Van De Sompele, Hilde Melis, Maddy Bonte, Ayfer Iceloglu, Geert Dirickx, Maartje De Meulder, Christel Van Den Maegdenbergh, Simonne De Groof, Kurt Vanmaeckelberghe, Ingrid Desmaele, Frank Van De Perre, Sammy Van Landuyt, Diane Boonen, Hugo Platteau, Hilde Nyffels, Sam De Dobbeleer, Jorn Rijckaert, Thomas Eeman en Amandine le Maire.

Ook dank aan Pierre Gyselinck (Belgian Disability Forum) en Greet Van Gool (FOD), wiens bijdragen eveneens waardevol waren, maar niet werden verwerkt in de documentaire.

Algemene begrippen en concepten

terug naar boven

 

VRPH in de praktijk

terug naar boven

 

Artikel 6 en 7 "vrouwen en kinderen"

terug naar boven

 

Artikel 8 "Bevordering van bewustwording"

terug naar boven

 

Artikel 9 "Toegankelijkheid"

terug naar boven

 

Artikel 13 "Toegang tot de rechter"

terug naar boven

 

Artikel 19 "Zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij"

terug naar boven

 

Artikel 21 "Vrijheid van mening en meningsuiting en toegang tot de rechter"

terug naar boven

 

Artikel 24 "Onderwijs"

terug naar boven

 

Artikel 27 "Werk en werkgelegenheid"

terug naar boven

 

Artikel 29 "Participatie in het politieke leven en openbare leven"

terug naar boven

 

Artikel 30 "Deelname aan het culturele leven, recreatie, vrije tijd en sport"

terug naar boven