Voor studenten

Doof Vlaanderen krijgt regelmatig veel vragen van studenten, zowel uit het secundair, hoger en universitair onderwijs, als uit de tolkenopleidingen. Deze vragen hebben betrekking op zeer uiteenlopende onderwerpen. Meestal wordt er gevraagd naar informatie, maar wordt er ook soms gevraagd naar ondersteuning en begeleiding van individuele, groeps- of eindwerken.

We zijn natuurlijk blij dat er veel interesse is naar onze leefwereld en onze taal. We beseffen ook goed dat de studenten vaak in eerste instantie tot ons richten, omwille van onze unieke positie in Vlaanderen. Maar we zijn ook beperkt in middelen en tijd, daarom willen we graag via deze pagina een aantal zaken op voorhand verduidelijken en hopen op uw begrip en medewerking.

Informatievragen

Wat de informatievragen betreft, verzoeken we de studenten om eerst op een zelfstandige manier opzoekingswerk te doen. Onze website biedt verschillende informatie, zie bijvoorbeeld onze dossiers die onze visie belicht over verschillende dagelijkse aspecten die de Vlaamse Dovengemeenschap aangaat. Daarnaast kunt u ook onze bibliotheek en archiefcentrum bezoeken met aanzienlijke hoeveelheid informatie over dove mensen, hun taal en cultuur.

Ondersteuning en begeleiding

Begeleiding of ondersteuning van individuele, groeps- en eindwerken kan geboden worden, indien het onderwerp aansluit bij onze werking en voor beide partijen een meerwaarde biedt. Wel wensen wij dat de studenten niet vertrekken van een “helpende” ingesteldheid. We raden ten zeerste aan op eerst op voorhand met Doof Vlaanderen te overleggen over de keuze van het onderwerp van een eindwerk bijvoorbeeld vooraleer er beroep kan gedaan worden op onze begeleiding en/of ondersteuning.

Dovengemeenschap bevraging

Indien de studenten wensen de dove mensen te bevragen, en wij op geen enkele manier betrokken werden bij het opstellen van deze bevraging en/of geen begeleidingswerk verlenen aan deze studentenwerk, verwijzen wij de studenten liever om hun oproepen tot deelneming aan hun onderzoek en/of bevraging te plaatsen op verschillende facebookgroepen waar de doven lid van zijn, bv. “Doven & Co”.