Afdelingen

Doof Vlaanderen vzw bestaat uit verschillende afdelingen waaronder:

Doof & Events streeft naar inclusieve, toegankelijke podiumkunsten (musicals, concerten, voorstellingen, enz) voor doven en slechthorenden.

Doof & Gezin is een Vlaamse oudervereniging die horende en dove ouders van dove en horende kinderen verenigt. Het doel van Doof & Gezin is het samenbrengen van ouders zodat ze hun ervaringen rond taal, opvoeding,... kunnen uitwisselen. Doof & Gezin biedt ook vormingen en lezingen aan.

Doof & Jong Vlaanderen, een koepelorganisatie van alle dove kinder- en jeugdclubs in Vlaanderen. Vertegenwoordigt alle Vlaamse dove kinderen en jongeren van 0 tot 30 jaar oud.

Doof & LGBT+ is een vereniging die instaat voor de rechten van dove holebi’s en transgenders in Vlaanderen. LGBT+ is een Engelse afkorting en staat voor Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, +. Doof & LGBT+ vertegenwoordigt de Vlaamse dove LGBT+-gemeenschap.

Doof & Natuur is een organisatie van Doof Vlaanderen vzw, die opkomt voor natuur, biodiversiteit, en verkleining van onze ecologische voetafdruk

Doof & Reizen, onze reisdienst, organiseert groepsreizen voor dove gebarentaalgebruikers.

Doof & Senior Vlaanderen brengt de afgevaardigden van elke seniorenafdeling van de regionale dovenclubs in Vlaanderen samen en treedt op als spreekbuis voor alle dove senioren in Vlaanderen.

Doof Verleden Vlaanderen verzamelt en bewaart het rijke archief en erfgoed van de Vlaamse Dovengemeenschap om het te kunnen ontsluiten voor een breed publiek.

Doofbewust Vlaanderen wil investeren in vorming voor dove mensen, met als doel zelfontplooiing zodat ze voor zichzelf kunnen opkomen en kunnen beslissen over hun eigen leven.

Doofblind Vlaanderen is ontstaan als een ontspanningsclub voor doofblinde (in de brede zin) mensen en behartigt de belangen en het welzijn van doofblinden in Vlaanderen.

DooFeminisme informeert en creëert bewustwording omtrent feminisme in Vlaamse Gebarentaal. Het doel is een veilige ruimte voor Dove personen creëren om openlijk en vrij hun ervaringen uit te wisselen en taboes te doorbreken over over menstruatie, miskraam, seksueel misbruik...

DovenSport Vlaanderen, de sportpartner van Doof Vlaanderen vzw. Een koepelorganisatie van alle Vlaamse aangesloten sportclubs en -verenigingen voor doven.

Vereniging Dove Zelfstandigen, VDZ, behartigt de belangen van dove zelfstandigen in hoofd- en bijberoep in Vlaanderen. VDZ organiseert ook bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen of vormingen te geven in verband met het zelfstandigenstatuut.