Home > Doof Vlaanderen > Archiefwerking

Archiefwerking

Doof Vlaanderen Vorming houdt zich actief bezig met het culturele erfgoed van de Vlaamse Dovengemeenschap. Met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen startte er in 2002 een onderzoeksproject dat focust op de geschiedenis van de Vlaamse Dovengemeenschap. De resultaten werden gepresenteerd in een boek en een DVD in de Vlaamse Gebarentaal
(Ongehoord Verleden: dove frontvorming in België aan het begin van de 20ste eeuw/Raemdonck, Liesje; Scheiris, Ingeborg. Gent 2007).

Archiefwerking

Daarnaast richtte Doof Vlaanderen Vorming (toen nog Fevlado-Diversus) vanaf 2004 zijn aandacht op de archieven van de Vlaamse Dovengemeenschap. Met projectsteun van de Vlaamse Gemeenschap werden de belangrijkste archieven ontsloten en hun bewaring verzekerd. Sindsdien fungeert Doof Vlaanderen als archiefbewaarplaats van de Vlaamse Dovengemeenschap. Onder meer de archieven van nationale overkoepelende organisaties als Navekados en Fevlado en van sportverenigingen als de Vlaamse Doven Sportbond zijn er raadpleegbaar. Alle archieven zijn geregistreerd in “Archiefbank Vlaanderen”.

Vlaanderen telt sinds de 19de eeuw ook tal van plaatselijke dovenverenigingen. Hun erfgoedcollecties bevatten doorgaans archiefmateriaal, foto's, affiches, tijdschriften, films, vlaggen en emblemen. Doof Vlaanderen zorgt voor de publieksontsluiting van deze collecties in Atom, en doet in de verenigingen zelf aan sensibilisatie en vorming op het gebied van archiefzorg. 

Doof Verleden

Doof Verleden Vlaanderen is een vrijwilligersorganisatie die nauw samenwerkt met Doof Vlaanderen Vorming. De vrijwilligers van Doof Verleden verzamelen en bewaren het erfgoed van de Vlaamse Dovengemeenschap en ontsluiten het voor een breed publiek. Doof Verleden is nog steeds op zoek naar archiefmateriaal.

Doof Verleden Vlaanderen is aangesloten bij Deaf History International en werkt samen met:

Immaterieel Cultureel Erfgoed

De Vlaamse gebarentaal is opgenomen in de Vlaamse Inventaris voor immaterieel cultureel erfgoed (ICE). Doof Vlaanderen Vorming en Doof Verleden ondernemen actie voor het borgen van de Vlaamse Gebarentaal onder meer door het vastleggen van interviews in VGT.