Steun ons

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.

Uw gift maakt een concreet verschil!

Doof Vlaanderen vzw is door het federaal Ministerie van Financiën erkend als instelling die fiscale attesten mag uitreiken bij giften. Die erkenning hebben we gekregen op basis van een financieel en een inhoudelijk onderzoek. Daarbij werd gecontroleerd of onze organisatie effectief strijdt voor de doelstelling die zij aangeeft en de giften goed besteedt. Als u Doof Vlaanderen financieel steunt, ontvangt u een fiscaal attest van ons. Met een fiscaal attest kunt u het bedrag van uw gift, vanaf 40 euro of meer, aftrekken van uw totaal belastbaar netto-inkomen. Per storting van 40 euro krijgt u, afhankelijk van de hoogte van uw belastbaar inkomen, minstens 10 en maximum 20 euro terug van de belastingen. Het attest wordt door onze organisatie opgestuurd in het jaar volgend op de gift, in de periode net voor u uw belastingbrief in de bus krijgt. Een gift kan gebeuren door overschrijving op het rekeningnummer BE36 4487 6565 8181 (BIC: KREDBEBB) op naam van Doof Vlaanderen vzw.

Doof Vlaanderen in mijn testament?

Het is ook mogelijk om Doof Vlaanderen op te nemen in je testament. Op dat deel van de erfenis geldt dan een gunstig en vlak successietarief van 8,8% in het Vlaams Gewest. Dit deel wordt dus voordelig belast zodat het overgrote deel naar de werking van Doof Vlaanderen kan gaan.

Wens je een stukje van je vermogen aan Doof Vlaanderen na te laten, dan moet je een testament schrijven. Het bepaalde goed of de bepaalde som die je in je testament nalaat aan een persoon of een organisatie, wordt ‘legaat’ genoemd.

Er bestaan drie soorten ‘legaten’:

  1. Een bijzonder legaat: de erfgenaam krijgt een welbepaalde som geld of een precies omschreven goed, ...
  2. Een legaat ten algemene titel: de erflater legateert een gedeelte of een percentage van zijn goederen, bijvoorbeeld een vierde van de goederen, de helft van de onroerende goederen, ...
  3. Een algemeen legaat: één of meerdere personen/verenigingen erven de algemeenheid van goederen die je bij je overlijden nalaat. Zij ontvangen de rest van de nalatenschap waarover je niet op een andere wijze hebt beschikt (via een bijzonder legaat of via een legaat ten algemene titel).

De notaris is de aangewezen persoon om je te adviseren en te helpen bij het opstellen van een testament. Hij kan een notarieel testament voor je opstellen of kan je testament in bewaring nemen of laten registreren. Ook wij kunnen jou daar bij helpen. Neem gerust met ons contact op via het invulformulier op deze pagina. 

Waar gaat mijn gift naartoe? 

Elke gift, ongeacht het bedrag, zal Doof Vlaanderen gebruiken om haar doelstellingen te verwezenlijken. Een aantal praktische voorbeelden hiervan zijn:

  • De aanmaak van materiaal waarmee we de horende samenleving kunnen sensibiliseren rond de Vlaamse Gebarentaal (VGT) en de Vlaamse Dovengemeenschap, zodat ze zich beter bewust worden van het belang van een toegankelijke samenleving;
  • Projecten voor ouders van dove kinderen om hun de belangrijke informatie mee te geven die noodzakelijk is voor de belangrijke keuzes die zij moeten maken omtrent hun kind en het belang van Vlaamse Gebarentaal bij de opvoeding;
  • Het professioneel inrichten van ons opnamelokaal zodat meer geschreven informatie kan worden omgezet naar VGT;
  • Nieuwe projecten die we wensen op te starten, bijvoorbeeld gericht op dove nieuwkomers in onze samenleving om beter te kunnen integreren.

Indien u uw gift aan één van deze doelstellingen wil schenken, of een ander aspect van de werking van onze organisatie wilt ondersteunen, noteer dit dan bij uw overschrijving. We zullen er rekening mee houden!