Sport

Ook dove atleten hebben recht op deelname aan de reguliere sport- en recreatieactiviteiten. Dit houdt uiteraard in dat men moet voldoen aan de noden van de dove atleten om deel te kunnen nemen aan algemene sportactiviteiten. We denken dan bijvoorbeeld aan het inzetten van tolken tijdens de zwemlessen, een flitssysteem installeren voor tijdens de wedstrijden, scheidrechters die vlaggetjes gebruiken tijdens voetbalwedstrijden... Er zijn ook sportactiviteiten specifiek voor dove atleten, waaronder de Deaflympics, oftewel de Olympische Spelen voor dove atleten.

 1. Wat zijn de Deaflympics?

  Dove atleten onderscheiden zich van andere atleten (ook die met een andere handicap) in hun specifieke culturele en communicatienoden tijdens het uitoefenen van een sport en voor sociale interactie. Sinds de eerste “Stille Spelen” in 1924 te Parijs worden de Summer Deaflympics en Winter Deaflympics vierjaarlijks georganiseerd door het ICSD (International Committee of Sports for the Deaf). De Deaflympics is een Olympiade erkend door het BOIC (Belgisch Olympisch Interfederaal Comité) en het IOC (International Olympic Committee). Naast de Deaflympics worden er voor verschillende dovensporttakken ook wereld- en Europese kampioenschappen georganiseerd.
   

 2. Dove atleten in Vlaanderen

  We vragen dat de Vlaamse overheid de Deaflympics en andere dovensporten op verschillende niveaus erkent en voldoende structurele en vooral financiële steun biedt aan de dove atleten die ons land vertegenwoordigen. Regelmatig vraagt Dovensport Vlaanderen financiële steun voor de deelname van hun dove atleten aan verschillende sportevenementen, waaronder de Deaflympics. Hierop wordt meestal negatief gereageerd aangezien de Deaflympics niet erkend zijn in de hoogste categorie binnen het Vlaams gewest. De financiële tussenkomst van het BOIC is maar een gedeeltelijke tussenkomst voor de verplaatsingen en het verblijf tijdens de Deaflympics, wat ongunstige gevolgen heeft voor onze delegatie dove atleten in de verschillende sportevenementen wereldwijd.
   

 3. Erkenning van de Deaflympics

  Ook de media in Vlaanderen hebben weinig aandacht voor dovensport in vergelijking met het buitenland, waar dovensportfederaties evenwaardig behandeld worden aan hun collega’s van de Olympische en Paralympische Spelen. Doof Vlaanderen vraagt om een evenwaardige erkenning voor de Deaflympics zoals voor de Paralympische Spelen, en een optimale ondersteuning voor de deelnemers in hun deelname aan en selectie voor de Deaflympics.