Home > Doof Vlaanderen > Geschiedenis

Geschiedenis

1936

Op initiatief van enkele Vlaamse gebarentalige mensen ontstond de koepelbeweging opgericht onder de naam Nationaal Verbond der Katholieke Doofstommen-bonden, afgekort als Navekados. Deze werd opgericht zodat de Vlaamse en Waalse doven zich nationaal kunnen organiseren met het oog op een verbetering van hun sociale positie.

1977

Ten gevolge van communautaire strubbelingen die een afdoende subsidiëring van beide onderafdelingen van Navekados in de weg stonden, scheurden de Vlaamse en Waalse afdelingen zich van elkaar af. Op 29 januari 1977 werd de Vlaamse koepelorganisatie van dovenverenigingen Fenedo (Federatie van de Nederlandstalige Dovenverenigingen) opgericht. De Waalse tegenhanger heet FFSB (Féderation Francophone des Sourds de Belgique).

1986

De naam van Fenedo is veranderd naar Fevlado, voluit Federatie van de Vlaamse Dovenorganisaties, met als doel het bevorderen van volwaardige participatie van Vlaamse doven aan het maatschappelijke leven.

1986

Op 26 mei 1986 werd de vzw Cultuur voor Doven opgericht met als doel het organiseren van educatieve, ondersteunende en sensibiliserende activiteiten die een genuanceerde visie op doof-zijn bevorderen, gericht zowel naar doven als naar horenden.

1992

Navekados vzw werd officieel ontbonden. Tot hiervoor bleef Navekados bestaan om als vertegenwoordigend lichaam voor de doven op te treden en dit vooral tegenover de ministeries die nog niet federaal gescheiden zijn.

1995

Erkenning van vzw Cultuur voor Doven onder het dienstendecreet met tal van voorwaarden (documentatiecentrum, eigen tijdschrift, vormingsavonden en cursussen organiseren,…

2002

Cultuur voor Doven wordt Fevlado-Diversus vzw

2005

Fevlado-Diversus  is lid van Vijftact vzw

2015

Fevlado werd officieel erkend als sociaal culturele vereniging en heeft groot impact op de ondersteuning van de aangesloten dovenclubs en – verenigingen.  

2017

Fevlado vzw en Fevlado-Diversus vzw worden omgedoopt tot één roepnaam Doof Vlaanderen vzw. Fevlado-Diversus vzw gaat statutair verder als Doof Vlaanderen Vorming vzw.