Home > Doof Vgt > Over VGT

Over VGT

1

De Vlaamse Gebarentaal is een echte, volwaardige taal met een eigen grammatica en gebarenschat net zoals het Frans, het Engels en vele andere talen.
 

2

De Vlaamse Gebarentaal is een visuele taal waarbij handen en mimiek gebruikt worden. Zelfs doorheen dik glas of onder water kunnen wij moeiteloos communiceren, handig!

3

De Vlaamse Gebarentaal werd cultureel erkend op 26 april 2006 door de Vlaamse Gemeenschap. Daarna werd die feestdag elk jaar gevierd door de Vlaamse gebarentaligen.

4

Er is een groot verschil tussen de grammatica van de Vlaamse Gebarentaal en die van het Nederlands, anders gezegd, de Vlaamse Gebarentaal is niet afgeleid van het Nederlands.

5

Net zoals het Nederlands bestaat ook de Vlaamse Gebarentaal uit dialecten: eens een West-Vlaming begint te gebaren, weten we direct dat het geen Limburger is...

6

Er is sprake van een spontane standaardisering van de Vlaamse Gebarentaal doorheen de jaren: er is meer contact onderling in heel Vlaanderen, er is meer gebarentaal in de (sociale) media,...

7

Gebarentaal is niet universeel: elk land of regio kent zijn eigen gebarentaal. Zo is er niet alleen de Vlaamse Gebarentaal, maar ook Waalse Gebarentaal (la Langue des Signes de Belgique Francophone, LSFB), Amerikaanse Gebarentaal, Japanse Gebarentaal, enzovoort. Zelfs de Nederlandse Gebarentaal verschilt enorm van de Vlaamse Gebarentaal, terwijl de gesproken talen in Vlaanderen en Nederland hetzelfde zijn.

8

Wij gebaren niet alleen over concrete zaken zoals auto's, voetbal, koken,... Ook poëzie, toneel, verhalen, filosoferen... in de Vlaamse Gebarentaal komen volop aan bod. Wij rijmen bijvoorbeeld niet met lettergrepen, maar onder andere met handvormen!
 
 
 
 

9

Onze taal evolueert dagelijks, elke dag komen er nieuwe gebaren bij. Ook als Vlaamse Gebarentaligen hebben wij gebaren voor Twitter, selfie, drone,... Vlaamse Gebarentaal leeft!

10

Iedereen, ook jij, kan de Vlaamse Gebarentaal leren, net als bij een cursus Chinees of Italiaans kan je stapsgewijs deze boeiende taal in de vingers krijgen! Volg een cursus Vlaamse Gebarentaal bij ons!

 

Wil je meer weten over Vlaamse Gebarentaal?