Vormingen

In volle overtuiging dat volwaardig burgerschap van dove personen in de samenleving enkel mogelijk is als er wederzijds begrip en erkenning is, biedt Doof Vlaanderen tal van educatieve en sensibiliserende activiteiten. Hierin belichten we het doof-zijn steeds vanuit een sociaal en cultureel-linguïstisch perspectief. Zo willen we een genuanceerde visie binnen de maatschappij bevorderen en de interactie tussen dove mensen en de ruimere samenleving stimuleren.

Onze vormingsdienst organiseert bijvoorbeeld jaarlijks cursussen Vlaamse Gebarentaal voor particulieren, Werelddovendag, verschillende studiedagen voor een breed publiek en vormingen op maat voor o.a. scholen, bedrijven en andere organisaties. Daarnaast wil Doof Vlaanderen met haar afdeling Doofbewust Vlaanderen investeren in vorming voor dove mensen. Zo wil Doof Vlaanderen hen bijstaan in hun zelfontplooiing, waarbij ze voor zichzelf kunnen opkomen en kunnen beslissen over hun eigen leven.

Ter verrijking van onze kennis over het doof-zijn, onderhouden we ook onze eigen bibliotheek, waar je terecht kan voor boeken en films rond doof-zijn en de Vlaamse Gebarentaal. Onze erfgoedafdeling, Doof Verleden Vlaanderen, bewaart het rijke archief van de Vlaamse Dovengemeenschap en stelt dit beschikbaar voor een breed publiek.