Dove anderstaligen

De Belgische Staat heeft zich ertoe verplicht om de rechten van al wie in ons land woont te garanderen, ongeacht hun afkomst. Dit geldt ook voor dove anderstaligen die zich komen vestigen in ons land. Het kan bijvoorbeeld gaan om een dove persoon uit het buitenland die hier komt werken, of hier komt samenwonen met zijn/haar Belgische partner, of die naar hier gevlucht is vanuit een oorlogsgebied... Deze dove anderstaligen hebben evenveel rechten als dove Vlamingen.

 1. Recht op toegankelijke diensten

  Doof Vlaanderen stelt vast dat dove asielzoekers in ons land door de taalbarrière veel problemen ondervinden bij de asielprocedure. Het grootste knelpunt is de dienstverlening die niet toegankelijk is voor dove nieuwkomers. Ook de professionals die in aanraking komen met deze nieuwkomers zijn hier niet specifiek voor opgeleid en hebben geen kennis over doof-zijn. Doof Vlaanderen pleit voor een dienstverlening die op vlak van inburgering en integratie voldoende begeleiding en ondersteuning kan bieden op maat van de dove nieuwkomers. Zo kunnen dove nieuwkomers volledig toegankelijke informatie en communicatie verkrijgen.
   

 2. Recht op communicatie

  Anderstalige doven staan nog voor een andere belangrijke uitdaging wanneer ze zich in ons land komen vestigen. Ze moeten namelijk twee talen kunnen leren: Nederlands én Vlaamse Gebarentaal. Door het verwerven van deze twee talen kunnen dove anderstaligen in Vlaanderen namelijk een beroep doen op tolken Vlaamse Gebarentaal. Momenteel is er geen gepaste en volwaardige inburgeringscursus specifiek voor dove anderstaligen in Vlaanderen. Doof Vlaanderen pleit voor kwalitatieve opleidingen in het Nederlands en de Vlaamse Gebarentaal voor deze specifieke doelgroep.
   

 3. Recht op informatie

  Dove anderstaligen in Vlaanderen vinden ook niet gemakkelijk hun weg naar de Vlaamse Dovengemeenschap en de verschillende bestaande instanties voor dove personen. Dat komt doordat het de diensten voor dove nieuwkomers ontbreekt aan kennis en informatie hierover. De Vlaamse Dovengemeenschap speelt voor de dove anderstaligen een belangrijke rol in het verlagen van de drempel om te kunnen participeren in de maatschappij. Doof Vlaanderen pleit ervoor om de kloof tussen dove Vlamingen en dove nieuwkomers te overbruggen.