Media

De laatste decennia zijn de media in Vlaanderen steeds toegankelijker voor dove mensen dankzij het groeiende ondertitelingsaanbod in de reguliere Vlaamse media. Niet alleen willen we deze positieve trend doorzetten naar het volledige media-aanbod, we ijveren ook voor een groter media-aanbod in Vlaamse Gebarentaal. Media in VGT is immers een krachtig middel om de culturele en taalkundige identiteit van Vlaamse Gebarentaligen te ondersteunen en te bevorderen.

 1. 'Eigen’ media in VGT

  De voorkeur van de Vlaamse Dovengemeenschap gaat al jarenlang uit naar ‘eigen’ media in VGT, gemaakt door dove Vlaamse Gebarentaligen, gepresenteerd in Vlaamse Gebarentaal en toegankelijk gemaakt voor niet-gebarentaligen via Nederlandstalige ondertiteling. Dit soort media primeert boven het toegankelijk maken van bestaande programma’s in VGT, zoals de VRT dat momenteel doet met het journaal met VGT. Doof Vlaanderen benadrukt het belang van ‘eigen’ interculturele media in VGT en pleit voor de structurele verankering hiervan (regelmaat in de productie, betaalde krachten en uitzendingen op televisie). Doof Vlaanderen vraagt ook meer uitzendingen in VGT voor dove kinderen, gepresenteerd door dove presentatoren in VGT. Enkele voorbeelden hiervan zijn ’t Gebarenhutje en Professor Doof & (S)Tom (van Visual Box). Deze rolmodellen zijn erg belangrijk voor de talige, sociaal-emotionele en identiteitsontwikkeling van deze kinderen.
   

 2. Toegankelijke media

  Informatie voor het ruime publiek moet voor dove mensen toegankelijk zijn, net als voor horende mensen. Daarom moeten alle nieuws- en duidingsprogramma’s op publieke, commerciële en regionale zenders volledig ondertiteld zijn. De publieke omroep (VRT) moet daarnaast ook voldoen aan de vraag en taalnoden van de Vlaamse Gebarentaligen om haar informatieve aanbod in hun voorkeurstaal aan te bieden. Momenteel bereiken de naar VGT getolkte uitzendingen van de VRT de Vlaamse Gebarentaligen onvoldoende. Er is ook nood aan taalkwaliteitsbewaking, zonder kwaliteitsbewaking heeft VGT op de VRT mogelijk nefaste gevolgen voor de ontwikkeling van de Vlaamse Gebarentaal als kwetsbare minderheidstaal.
   

 3. Positieve beeldvorming van dove personen

  Doof Vlaanderen waakt erover dat er in de media een positief en genuanceerd beeld over Vlaamse Gebarentaligen, hun taal en hun cultuur geschetst wordt. Er moet ook voldoende zichtbaarheid van Vlaamse Gebarentaligen zijn in de media, bv. door evenveel en gelijkwaardige aandacht te schenken aan de Deaflympics als aan de andere Spelen. Doof Vlaanderen doet dit door in dialoog te treden met de betreffende media.