Home > Doof Vlaanderen > Onze missie

Onze missie

Doof Vlaanderen streeft naar gelijkwaardigheid, emancipatie en ontplooiing van dove personen en hun taal, de Vlaamse Gebarentaal, in de samenleving.

 • Daarom komt Doof Vlaanderen op voor de eigenheid, rechten en het welzijn van dove personen in alle aspecten van het dagelijks leven;

  Dove mensen behoren binnen de maatschappij tot de groep van personen met een handicap en zijn tegelijk leden van een minderheidsgroep met een eigen taal, de Vlaamse Gebarentaal, en cultuur. Dove mensen willen integreren in de maatschappij met behoud van hun eigenheid, hun taal en hun verbondenheid met de Dovengemeenschap.
   

 • Daarom ondersteunt Doof Vlaanderen vzw de ledenwerking van verschillende lokale verenigingen voor doven in Vlaanderen;

  Doof Vlaanderen werkt voor de Vlaamse Dovengemeenschap, die gedefinieerd kan worden als een netwerk van dove mensen en hun verenigingen, dat zich vertakt over heel Vlaanderen. Het merendeel van deze dove mensen hebben de Vlaamse Gebarentaal als moedertaal en/of eerste/tweede taal.
   

 • Daarom informeert en sensibiliseert Doof Vlaanderen de maatschappij door het doof-zijn vanuit sociaal en cultureel-linguïstisch perspectief te benaderen.

  Vanuit het cultureel-linguïstische perspectief op doof-zijn wordt de talige en culturele eigenheid van de dove gebarentaligen benadrukt. Doof Vlaanderen wil dat perspectief uitdragen en de maatschappij hier bewust van maken. Daarom bieden we informatie, vorming, begeleiding en cursussen aan.