Vooruitgang in dossier tweetalige klassen

(Klik op 'CC' onderaan de afspeelbalk voor ondertiteling)

Op 15 februari heeft Doof Vlaanderen een gesprek gehad met het kabinet en de administratie van het ministerie van Onderwijs. Het was een positief gesprek dat er na lang aandringen eindelijk kwam. Het kabinet en de administratie zijn het erover eens dat de overheid tweetalig onderwijs met Vlaamse Gebarentaal en Nederlands moet inrichten. Doof Vlaanderen had in gedachten een proeftuin op te starten, dat na het experiment structureel kan worden verankerd. Kabinet en administratie hebben de mogelijkheid en de wenselijkheid van een proeftuinproject onderzocht. Ze besloten dat een proeftuin niet geschikt is voor onze vraag en willen meteen aan de slag met iets structureel en duurzaam. 

Hiervoor moeten verschillende elementen worden voorbereid. Zo moet er een inschrijvingsregeling opgesteld worden waarbij er een aparte capaciteit kan worden gecreëerd voor de tweetalige klassen, voor dove kinderen, hun horende broers en zussen en horende kinderen van dove ouders. Ook moet de ambt van de leerkrachten van de tweetalige klassen worden beschermd. Verder moeten er eindtermen, leerlijnen en een leerplan worden ontwikkeld voor de vakken Vlaamse Gebarentaal en Dovencultuur. Dit zijn enkele zaken die deel uitmaken van de zware procedure om de tweetalige klassen tot stand te laten komen. 

Wij mikten op een opstart van een proeftuinproject in september 2019. Echter, doordat er geen sprake meer is van een experiment maar van een structurele verankering is een start in september 2021 veiliger en realistischer. 

Het kabinet bevestigt dat er politieke steun is voor dit model. Het is belangrijk dat we, met de naderende verkiezingen, de politici warm houden. Ondertussen investeren we in de verdere inhoudelijke voorbereiding, samen met de administratie van onderwijs, voor een vlotte overdracht naar de volgende minister van Onderwijs. 

De reden dat de bal niet eerder aan het rollen ging, heeft te maken met het M-decreet en de opstart van het ondersteuningsmodel, aldus het kabinet. Er was geen tijd en ruimte meer voor nieuwe dossiers. 

Doof Vlaanderen is tevreden met deze vooruitgang. We kijken uit naar de verdere voorbereiding van de opstart van tweetalige klassen. 

Bij vragen mag je contact opnemen met Marieke Kusters: marieke.kusters@doof.vlaanderen