De Vlaamse Overheid lanceert projectoproep voor basisscholen!

 

Met enthousiasme willen we de officiële link verspreiden waardoor scholen een subsidieaanvraag kunnen indienen. Deze projectsubsidie zal ervoor zorgen dat na jaren lobbywerk een school effectief een (kleuter)klas met onderwijstalen Vlaamse Gebarentaal en Nederlands zal kunnen oprichten. Eindelijk wordt een duurzaam en kwalitatief onderwijsmodel in Vlaamse Gebarentaal en Nederlands voor dove kinderen, hun broers en zussen en horende kinderen van dove ouders in Vlaanderen realiteit. Wordt jouw school de pionier in dit verhaal? 
 

Klik hier voor meer info over de projectoproep van de Vlaamse Overheid

Klik hier voor meer info over het inclusief onderwijsmodel

Vragen over dit model? Contacteer ons via mail (inclusiefonderwijs@doof.vlaanderen)!
 

Gepubliceerd op 17/10/2022