Hoorzitting tweetalig onderwijs

Op 25 januari vindt er een hoorzitting plaats in het Vlaams Parlement, over tweetalig onderwijs, georganiseerd door de Verenigde Commissies voor Cultuur en Onderwijs. De aanleiding van deze hoorzitting is het onderzoek naar het juridische statuut van Vlaamse Gebarentaal, in opdracht van de Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal. Dit rapport gaat voornamelijk over de status van VGT in onderwijs. Dat betekent dat de hoorzitting vooral zal gaan over tweetalig onderwijs, in de vorm van tweetalige klassen in een horende school. Dit concept kwam tot stand dankzij het onderwijsproject, gesubsidieerd door Gelijke Kansen in Vlaanderen.

Doof Vlaanderen schreef samen met de Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal een persbericht om de aandacht op tweetalig onderwijs voor dove kinderen, hun broers en zussen, en horende kinderen van dove ouders te vestigen. Het persbericht kan je hier lezen.