Inclusieve klassen in Vlaamse Gebarentaal en Nederlands

Vandaag de dag zijn er 35 gezinnen die wachten op inclusieve klassen in Vlaamse Gebarentaal en Nederlands. Het laatste half jaar hebben Doof Vlaanderen en de ouders niet stilgezeten. Ouders zijn momenteel actief op zoek naar scholen die willen meewerken aan dit project. Doof Vlaanderen volgde de ontwikkelingen binnen de oudergroepen op en leverde een actieve bijdrage binnen deze groepen. Ondertussen zet Doof Vlaanderen haar lobbytraject voort. In de contacten met de Vlaamse overheid, meer bepaald het kabinet van minister Crevits en het departement Onderwijs, krijgen wij momenteel nog geen helder antwoord over wat de mogelijkheden en moeilijkheden zijn binnen dit project. Recent hebben we een afspraak gehad met Vlaams parlementsleden van CD&V en N-VA. Hoewel zij nog concrete vragen hebben, ondersteunen ze onze vraag. Met parlementsleden van andere politieke partijen hopen wij ook nog een afspraak te kunnen maken. In januari volgt een nieuw gesprek met het kabinet van Crevits, de minister van Onderwijs.