Presentatie tweetalige klassen in Nijmegen

Prof. dr. Onno Crasborn is professor Nederlandse Gebarentaal (NGT) geworden op de Radboud Universiteit te Nijmegen. Op 12 oktober vond zijn oratie plaats, waarbij professor Crasborn deze positie officieel aanvaardde en een toespraak gaf in NGT. Vóór dat de oratie plaatsvond, werd er ook een interactieve middag georganiseerd, voor ouders die hun kind tweetalig (Nederlands en NGT) willen opvoeden. Er waren horende ouders van dove kinderen en dove ouders van dove en horende kinderen aanwezig. Doof Vlaanderen werd uitgenodigd om een presentatie te geven over het concept tweetalige klassen in een reguliere school. Vooral voortgang van het project werd toegelicht. Het was een erg inspirerende dag. Na de oratie vond het avondfeest plaats waar ook dr. Maartje De Meulder een korte toespraak hield over de erkenning van gebarentalen en haar kritische blik erop.