Opstart inclusief onderwijs met onderwijstalen VGT-NL vanaf september 2024

 

Zoals jullie weten is Doof Vlaanderen al enige tijd actief bezig met de oprichting van een inclusief onderwijsmodel met Nederlands en Vlaamse Gebarentaal als onderwijstalen. We houden jullie graag mee op de hoogte van de recente ontwikkelingen.

 

De doelgroep die we voor ogen hebben voor het inclusief onderwijsmodel met Nederlands en Vlaamse Gebarentaal als onderwijstalen zijn dove en slechthorende kinderen en ook horende kinderen met een doof gezinslid. Hoe dat model er precies zal uitzien, vind je hier terug. 

 

In januari 2020 gaf de Minister van Onderwijs Ben Weyts al het principieel akkoord voor het uitrollen van dit model. Het Ministerie werkt het decreet uit om dit mogelijk te maken. 

Begin juni werd voor het eerst een klankbordgroep samengeroepen waar verschillende experten, organisaties en afdelingen hun input zullen geven bij de totstandkoming van dit decreet. Ook Doof Vlaanderen werd hiervoor uitgenodigd. 

 

We betreuren dat het ministerie ons meedeelde dat de opstartdatum, die normaal gezien voorzien was tegen september 2023, werd verschoven naar 2024. Ter compensatie nam de minister principieel de beslissing om subsidiemogelijkheden uit te werken in aanloop naar september 2024 om een aanbod in de vorm van een ‘semi-tweetalige’ setting die nog niet decretaal onderbouwd is mogelijk te maken. 

 

Bij Doof Vlaanderen hebben we intussen uiteraard niet stil gezeten. Naast overleg met o.a. de onderwijskoepels en vakbonden werd ook input verzameld voor het verder uitwerken van het voorbereidend kader, dat als handleiding zal dienen voor de kandidaat-school waar het onderwijsmodel uiteindelijk uitgerold zal worden. Dit zal tegen het najaar finaal klaar zijn.

 

 

Gepubliceerd op 11/08/2022