GEZOCHT: Beleidsmedewerker belangenbehartiging

Voor onmiddellijke indiensttreding.

Je bent gepassioneerd door gelijke rechten en gelijke kansen en vindt diversiteit vanzelfsprekend? Je houdt ervan om op de bres te staan voor de rechten van doven en gebarentaligen? Je bent niet bang om politici en beleidsmakers te vertellen wat er fout loopt en concrete constructieve oplossingen voor te stellen? Je houdt ervan om standpunten uit te werken rond concrete thema’s? 

Dan ben je de geknipte persoon voor Doof Vlaanderen! We zijn immers op zoek naar een enthousiaste beleidsmedewerker (voltijds - 100% VTE) om het team Belangenbehartiging te versterken. 

Wat is Doof Vlaanderen?   

Doof Vlaanderen wil werk maken van gelijkwaardigheid, emancipatie en ontplooiing van dove personen en hun taal, de Vlaamse Gebarentaal, in de samenleving. Bijgevolg komt Doof Vlaanderen op voor de eigenheid, de rechten en het welzijn van dove personen in alle aspecten van het dagelijks leven.  

Jobomschrijving   

Je maakt deel uit van het Team Belangenbehartiging van Doof Vlaanderen. Dit team staat in voor beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging. Er wordt gewerkt rond diverse thema’s zoals onderwijs, media, toegankelijkheid, zorg en welzijn…. Jaarlijks worden de prioriteiten in onderling overleg vastgelegd en nadien goedgekeurd door de Algemene Vergadering. 

Wat houdt dit concreet in? Vertrekkend vanuit de missie, waarden en doelstellingen van Doof Vlaanderen zal je: 

 • Beleidsdoelstellingen, standpunten en visies ontwikkelen rond bepaalde thema’s, dit in dialoog met collega’s, directeur en raad van bestuur
 • Beleidsdoelstellingen en standpunten van Doof Vlaanderen overbrengen aan politici en beleidsmakers (via formeel en informeel overleg)
 • Mee de interne strategie wat betreft belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding ontwikkelen en uitvoeren
 • Relevante informatie verzamelen, interpreteren, bewerken en aanleveren over alle ontwikkelingen inzake het federale en Vlaamse overheidsbeleid die relevant zijn voor Doof Vlaanderen met oog op het bijstellen van het bestaande beleid of het initiëren van een nieuw beleid te bevorderen en te beïnvloeden
 • Campagnes, acties, evenementen en/of conferenties opzetten, uitwerken en organiseren in samenwerking met collega’s. Hiermee kan je enerzijds reactief problemen en knelpunten aankaarten en anderzijds proactief de brede samenleving en de publieke opinie sensibiliseren met oog op beïnvloeding van politici en beleidsmakers.
 • Kortom een “ambassadeur” zijn van Doof Vlaanderen. 

Dit betekent dat je idealiter over een master diploma beschikt, tenzij je relevante en bewezen ervaring kan voorleggen.

Belangrijke competenties:  

 • Zelfstandige en efficiënte informatieverwerking 
 • Initiatief nemen op transparante wijze
 • Strategisch en analytisch denken 
 • Plannen en organiseren 
 • Beïnvloeden en lobbyen 
 • Netwerken 
 • Communicatie- en schrijfvaardigheden 
 • Stressbestendig zijn 
 • Zelfstandig kunnen werken maar ook teamspeler zijn 
 • Goede kennis van Vlaamse Gebarentaal is een zeer grote troef 

Wij bieden 

 • Een boeiende, afwisselende en uitdagende functie bij een landelijke Vlaamse organisatie van en voor doven 
 • Werkzekerheid: starten met een voltijds (100% VTE) contract van bepaalde duur (1 jaar) met mogelijkheid tot omzetting in een voltijds contract van onbepaalde duur na een jaar bij een gunstige evaluatie (VTE = 38 uren per week) 
 • Een goede work-life balance met mogelijkheid tot thuiswerk (mits duidelijke werkafspraken). Loon volgens de barema’s van PC 329.01 van de socio-culturele sector – op basis van behaalde diploma en/of relevante ervaring 
 • Vakantie- en verlofstelsel volgens PC 329.01 van de socio-culturele sector 
 • Een gebarentalige werkomgeving  
 • Tewerkstelling in Dorpsstraat 43, 9052 Gent (Zwijnaarde) – op 5 min afstand van tram en bus  

Sollicitaties  

 Interesse in deze functie? Vertel ons per mail waarom je de juiste persoon bent. Mail je motivatiebrief en CV uiterlijk op vrijdag 12/03/2021 vóór middernacht naar Helga Stevens, Directeur Doof Vlaanderen – helga.stevens@doof.vlaanderen. Geselecteerde kandidaten krijgen een uitnodiging voor een gesprek in de periode 08-19/03/2021

Voor meer informatie kan je Helga Stevens per mail contacteren: helga.stevens@doof.vlaanderen