Tolken VGT vanaf nu op dagelijkse persconferentie Covid-19

Doof Vlaanderen is erg blij om samen met de FOD Volksgezondheid en het Nationaal Crisiscentrum te kunnen aankondigen dat vanaf 17 maart 2020 steeds een tolk Vlaamse Gebarentaal (VGT) en een tolk Frans-Belgische Gebarentaal (LSFB) aanwezig zijn op de dagelijkse persconferenties van de FOD Volksgezondheid en het Nationaal Crisiscentrum over het coronavirus.

Op die manier krijgen dove gebarentalige burgers toegang tot belangrijke informatie vanwege de overheid. Toegang tot informatie in VGT (en ondertiteling) garandeert dat iedere dove burger essentiële informatie goed begrijpt, wat in deze coronatijden van levensbelang is. Net zoals horende mensen graag uitleg krijgen in gesproken Nederlands, geven dove gebarentalige burgers er de voorkeur aan om informatie ook in VGT te krijgen.

We doen hierbij een dringende oproep aan de audiovisuele media om de tolk VGT steeds samen met de persoon die aan het woord is tijdens de persconferentie, mee te nemen in hun nieuwsuitzendingen, zoals in het buitenland reeds gebeurde. Op die manier kunnen dove mensen in real time ook geïnformeerd worden in VGT.

Doof Vlaanderen is de FOD Volksgezondheid, het Nationaal Crisiscentrum en de federale overheid erg erkentelijk voor hun inspanningen om dove burgers volledig te informeren in VGT tijdens deze coronacrisis. Doof Vlaanderen hoopt dat met de beslissing om tolken Vlaamse Gebarentaal - Nederlands in te zetten op persconferenties een begin gemaakt kan worden van een structurele aanpak van een toegankelijke en inclusieve crisiscommunicatie. Sinds de vreselijke Brusselse aanslagen van 22/3/2016 probeert Doof Vlaanderen dit thema op de agenda te zetten. Sinds september 2019 levert het Nationaal Crisiscentrum inspanningen om alle partners rond de tafel te krijgen om te kijken hoe crisiscommunicatie inclusief en toegankelijk kan worden gemaakt. We benadrukken hierbij dat het belangrijk is dat crisiscommunicatie vanaf het begin ook in Vlaamse Gebarentaal gebeurt. Doof Vlaanderen, belangenorganisatie van dove gebarentalige mensen, ondersteunt uiteraard deze inspanningen.