Memorandum verkiezingen

Naar aanleiding van de komende Vlaamse, federale en Europese verkiezingen in juni 2024 hebben wij een reeks aanbevelingen geformuleerd voor de nieuwe regeringen en parlementen, en dat voor de diverse thema’s waarrond Doof Vlaanderen en haar afdelingen actief zijn. We richten ons in de eerste plaats tot de Vlaamse politieke partijen die de programma’s aan het uitschrijven zijn. We hopen dat heel wat punten uit dit memorandum in de komende beleidsperiode zullen worden gerealiseerd.

Het volledige memorandum voor de verkiezingen in 2024 kan je hier lezen of in VGT kan je hier lezen.