Standpunt VGTC en Doof Vlaanderen over babygebaren

Het Vlaams Gebarentaalcentrum en Doof Vlaanderen hebben samen een standpunt ontwikkeld over babygebaren. In dit filmpje wordt toegelicht wat babygebaren zijn en welke voordelen en risico's hieraan verbonden zijn voor de Vlaamse Gebarentaalgemeenschap.

Hier kan u het standpunt in tekstvorm raadplegen, en eveneens de pdf downloaden.