#rechtopvgt in onderwijs

Dove kinderen kunnen naar het buitengewoon onderwijs type 7, of naar het regulier onderwijs met of zonder tolken Vlaamse Gebarentaal. In het reguliere onderwijs is er geen tweetalig aanbod. We vragen dat er in minimum één school in Vlaanderen inclusieve klassen in VGT en Nederlands ingericht worden, voor dove kinderen, hun broers en zussen, en voor horende kinderen van dove ouders.

 

Wil je meer weten over de campagne #rechtopVGT? Volg hier onze campagnepagina.

De eisen van de campagne vind je in ons memorandum voor de verkiezingen.