Reactie van Doof Vlaanderen op onrust over stopzetting opleidingen in Mechelen en Gent

We hebben vernomen dat er onrust is over de evolutie rond de opleidingen tot tolk Nederlands-VGT.  Dove en slechthorende personen vrezen dat er binnenkort een tekort zal zijn aan tolken omdat de opleidingen in Gent en Mechelen gaan stoppen.

We vinden het belangrijk om jullie goed te informeren over deze evolutie en daarom deze video.

De huidige tolkenopleidingen in Gent en Mechelen zijn graduaatsopleidingen.  Dit is een beroepsopleiding in het volwassenenonderwijs.  Bijna alle opleidingen tot tolk zijn voltijdse opleidingen die sinds 2012 op masterniveau worden georganiseerd, dus aan de universiteit.  De opleidingen in Mechelen en Gent waren een uitzondering en bleven bestaan op graduaatsniveau.

De beroepsvereniging voor tolken Vlaamse Gebarentaal (BVGT) en Doof Vlaanderen waren altijd al van mening dat voor de tolkenopleidingen VGT-NL de lat ook hoger gelegd moest worden.  Na jarenlang overleg heeft de Vlaamse Overheid in 2020 beslist om de opleidingen tot tolk VGT-NL ook in te schalen op masterniveau.  Dit betekent concreet dat wie tolk VGT-NL wil worden, eerst een Bachelor Toegepaste Taalkunde haalt, en dan een Master in het tolken.  Dit is nu enkel mogelijk aan de KULeuven, campus Antwerpen.  Andere universiteiten kunnen deze opleiding in de toekomst ook organiseren.

De opleidingen in Gent en Mechelen mogen hun opleiding nog enkele jaren verderzetten, maar hebben ervoor gekozen om dit niet te doen.  De studenten al gestart zijn in Gent en Mechelen krijgen natuurlijk wel de kans om hun diploma te behalen.

Wij begrijpen dat veel dove en slechthorende personen bezorgd zijn over het wegvallen van de tolkenopleidingen in Gent en Mechelen, maar wij zijn er ook van overtuigd dat deze overstap naar opleidingen op masterniveau in de toekomst positief zal zijn voor de dovengemeenschap én voor de tolken. 

Wij vinden namelijk dat elke dove persoon die gebruik maakt van een tolk VGT-NL recht heeft op de best mogelijke tolk! 

Het is inderdaad mogelijk dat er op korte termijn minder tolken zullen afstuderen, maar we rekenen erop dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt als gevolg van haar goedkeuring om de opleidingen voor tolk VGT-NL nu nog enkel op masterniveau toe te staan.  Want pas als men zeker weet dat men met een diploma een goed statuut en een goed loon kan bekomen, zal het aantal tolken ook toenemen.

Wij hopen dan ook dat er in de toekomst door deze beslissing van de overheid meer degelijk opgeleide tolken VGT-NL zullen zijn, die voluit voor het beroep kiezen, en niet als bijberoep.

 

Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met ons of met BVGT.