Opwaarderen profiel van gebarentaallesgevers 

Doof Vlaanderen Vorming deelt de mening dat het profiel van gebarentaallesgevers in Vlaanderen opgewaardeerd moet worden, en wij steunen de boodschap in deze video. Ook in Vlaanderen is er dus nood aan gepaste opleiding/scholing voor gebarentaallesgevers. Opdat de lesgevers de 4 domeinen zoals beschreven in het artikel (gebarentaalvaardigheid, taalkundige kennis, pedagogische kennis en regelmatig contact met de gebarentaalgemeenschap) zouden kunnen beheersen, zou er naast de opleiding ook meer onderzoek rond taalververwerving, het leren van een taal en de didactiek van gebarentalen aan verschillende doelgroepen moeten gebeuren. Dit kan misschien parallel verlopen met de oprichting van een nieuwe opleiding voor dove lesgevers. 

Uiteraard hopen we dat er in de (nabije) toekomst een goede scholing ingericht zal worden zodat wij, Doof Vlaanderen Vorming, meer competente, kwalitatieve lesgevers kunnen inschakelen.

Voor de tekstversie van de videoboodschap van Danny kan je hier klikken.