Home > Nieuws > Oekraine > Update 12/08/2022

Update 12/08/2022

Nieuws over de huidige stand van zaken wat betreft de dove Oekraïense vluchtelingen...

 

Lobbywerk voor toegankelijkheid en algemene ondersteuning

Doof Vlaanderen heeft zich de afgelopen tijd hard ingespannen voor de groep dove Oekraïense vluchtelingen. Momenteel krijgen we meer en meer vragen van individuen alsook van verschillende diensten. We krijgen vragen over de inschrijving bij het VAPH voor onder andere het recht op tolkuren, over de inschrijving bij de VDAB voor de zoektocht naar werken over de zoektocht naar een woonplaats als alternatief voor het opvangcentrum. Doof Vlaanderen is de dove Oekraïense vluchtelingen blijven ondersteunen en bleef lobbyen voor hun rechten. Er waren ook enkele problemen rond toegankelijkheid, waarbij Doof Vlaanderen hielp zoekennaar een oplossing en tips gaf rond het wegwerken van barrières.

 

Doorverwijzing individuele vragen

Doof Vlaanderen werkt echter niet voor individuen. We namen contact op met verschillende diensten zoals RTH-diensten, thuisbegeleidingsdiensten, diensten begeleid wonen, het CAW en het OCMW en traden met hen in overlegom daarna individuen naar deze diensten door te verwijzen. Deze diensten werken namelijk voor individuen en kunnen individuele begeleiding aanbieden. Voor deze diensten is het echter ook niet eenvoudig omwille van de communicatie. Tot nu toe hebben zij vooral dove tolken die de Oekraïense Gebarentaal machtig zijn ingeschakeld.

 

Een ontspannende activiteit organiseren voor dove vluchtelingen, iets voor jou?

We kregen ook vaak de vraag van dove Oekraïners waar er vrijetijdsactiviteiten zijnwaaraan zij kunnen deelnemen. Dit is echter niet zo'n eenvoudige vraag om te beantwoordenaangezien het nu zomervakantie is en er daardoor minder activiteiten zijn. In september zullen er weer meer activiteiten zijn. De dove Oekraïners hebben hier begrip voor, maar toch blijft dit lastig. Mocht je zelf een goed idee hebben qua vrijetijdsaanbod voor dove Oekraïners, kan je dit zeker uitvoeren! Indien je hierbij ondersteuning nodig hebt, treed je best in overleg met de lokale dovenclub. Bij verdere vragen omtrentde dove Oekraïense vluchtelingen, kan je contact opnemen met Doof Vlaanderen.

 

 

Gepubliceerd op 12/08/2022