Meer dan 20 verenigingen waaronder Doof Vlaanderen duwen op de startknop van de Vlaamse adviesraad handicap

Om de beleidsparticipatie van personen met een handicap in Vlaanderen te versterken, wordt er een adviesraad handicap opgericht. Deze krijgt vorm in een project dat loopt tot eind december 2020. Meer dan twintig Vlaamse verenigingen van personen met een handicap, waaronder Doof Vlaanderen, zullen hier hun schouders onder zetten.

De verschillende verenigingen van personen met een handicap waaronder Doof Vlaanderen (onder de voormalige naam Fevlado) drongen al lang aan op een duidelijke en sterke structuur voor beleidsparticipatie. Dit werd in het NOOZO-project onderzocht. NOOZO staat voor “Niets Over Ons Zonder Ons”. Dit is een verwijzing naar het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap, waarin het principe van beleidsparticipatie vervat zit (art. 3.4).

Na aflevering van het NOOZO-advies engageerde de Vlaamse regering zich al in 2014 om een Vlaamse adviesraad handicap op te richten. We moesten lang wachten op de uitvoering, maar door een besluit van de Vlaamse regering kan de Vlaamse adviesraad handicap nu echt opstarten.

Het project voor de opstart van de Vlaamse adviesraad handicap loopt van 1 oktober 2018 tot eind december 2020. Voor deze opstartfase wordt er een nieuw team samengesteld om de werking van de adviesraad te ondersteunen. Dit team omvat een coördinator (organisatorisch), een secretaris, een beleidsmedewerker en een administratief medewerker. Het team wordt tewerkgesteld door GRIP vzw, die projecthouder is. Vacatures vindt u hier.