Fevlado wordt Doof Vlaanderen

30 september 2017

Vanaf 30 september 2017 worden Fevlado vzw, de federatie van Vlaamse Dovenorganisaties, en haar zusterorganisatie Fevlado-Diversus vzw omgedoopt tot Doof Vlaanderen. Achter deze naamsverandering schuilt een grote ambitie. Met deze nieuwe en transparante naam doelen we niet alleen op een betere zichtbaarheid binnen de samenleving, maar willen we ons ook sterker profileren als hét orgaan van en voor doven en Vlaamse Gebarentaligen.

 

Tot recent genoten Fevlado vzw en Fevlado-Diversus vzw niet altijd evenveel bekendheid binnen Vlaanderen: men begreep niet direct waar onze oude naam voor stond of kon het niet associëren met onze unieke missie. De nieuwe benaming Doof Vlaanderen, die gepaard gaat met een verandering in logo en huisstijl, verduidelijkt onze missie: wij benaderen het doof-zijn vanuit de twee categorieën waartoe dove mensen behoren. Dove mensen zijn personen met een handicap van wie de rechten omschreven zijn in het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, maar dove mensen zijn ook leden van een cultureel-linguïstische minderheidsgroep in Vlaanderen, waar de Vlaamse Gebarentaal de voertaal is, en zo dragen ze bij tot de diversiteit van onze samenleving in Vlaanderen.

 

Onze vier afdelingen zijn ook mee van naam, logo en huisstijl veranderd: Doof & Jong Vlaanderen (afdeling voor dove kinderen en jongeren), Doof & Senior Vlaanderen (afdeling voor dove senioren in Vlaanderen), Doofbewust Vlaanderen (die vormingen en lezingen voor doven organiseert met het oog op hun bewustzijn en ontplooiing) en Doof Verleden Vlaanderen (die het rijke archief en erfgoed van de Vlaamse Dovengemeenschap behartigt).

 

Om onze doelgroep en de samenleving efficiënt te kunnen bereiken met onze missie, zien we het versterken van onze media en communicatie als een belangrijke doelstelling. De naamsverandering en de verandering in logo en huisstijl zijn een eerste stap in ons vernieuwde media- en communciatiebeleid. Onze mediakanalen worden ook opgefrist: de nieuwe website www.doof.vlaanderen, een vernieuwde nieuwsbrief en een ledenblad dat inkijk geeft in het sociaal-cultureel dove verenigingsleven. Met de hashtag #doofvlaanderen kan iedereen ons nieuws op sociale media opvolgen.

 

Lees hier het persbericht