Congres UNIA over inclusief onderwijs

UNIA organiseerde op 8 en 9 oktober een congres in samenwerking met het College voor de Rechten van de Mens van Nederland. Ook Doof Vlaanderen was aanwezig, samen met Dr. Maartje De Meulder, postdoctoraal onderzoeker van de Universiteit van Namen en Dr. Goedele De Clerck van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO). Het congres ging over hoe we in Vlaanderen en Nederland naar meer inclusief onderwijs kunnen en willen evolueren en wat de barrières zijn.