Babygebaren voor horende kinderen : cursus in Vlaanderen

Op zaterdag 11 mei 2019 is in Gent Gebarenstem in Vlaanderen feestelijk gelanceerd. Doof Vlaanderen was aanwezig op dit lanceringsmoment. Gebarenstem Vlaanderen organiseert cursussen babygebaren gericht op horende gezinnen met horende baby’s. Deze organisatie ‘leent’ gebaren van Vlaamse Gebarentaal. De groei van cursussen babygebaren in Vlaanderen, gericht op horende gezinnen met horende kinderen, kan gunstige gevolgen hebben voor de maatschappelijke waardering van de Vlaamse Gebarentaal. Voor ouders van dove kinderen ijvert Doof Vlaanderen voor een cursusaanbod Vlaamse Gebarentaal op maat. We hopen dat door de bekendheid en de promotie van babygebaren, Vlaamse Gebarentaal ook dove baby’s en kinderen en hun omgeving kan bereiken.

Gebarenstem in Vlaanderen wordt geleid door Justine Aerts en Anke Wulteputte en is een zusteronderneming van Gebarenstem Nederland, onder leiding van Lissa Zeviar.

Lees of bekijk het standpunt van Doof Vlaanderen over babygebaren hier