Informatie voor Oekraïense vluchtelingen

Eerst en vooral willen we onze steun betuigen aan alle Oekraïners die door de oorlog in angst of verdriet leven. We leven enorm met jullie mee en willen jou zo goed mogelijk helpen om begrijpelijk informatie te ontvangen.  

Als Oekraïense vluchteling heb je in de Europese Unie recht op tijdelijke bescherming. Dit wil zeggen dat je geen asielaanvraag procedure hoeven te doorlopen in België. Je moet jezelf enkel laten registreren in Brussel. Na je registratie ontvang je meteen een attest voor tijdelijke bescherming en alle bijhorende rechten, zoals recht op huisvesting, toegang tot werk en onderwijs. Meer informatie over het registratieproces en hoe België jou ondersteunt, vind je op de daartoe bestemde website van de Belgische Overheid.  

Doof Vlaanderen* tracht toegankelijkheid te garanderen voor alle dove en slechthorende personen in Vlaanderen, dus ook voor jou als vluchteling. We willen je helpen om je gemakkelijk te kunnen registreren en ondersteuning te ontvangen in België. In het registratiecentrum in Brussel is er niet standaard iemand aanwezig die kan tolken van en naar Oekraïense of Russische Gebarentaal. Daarom zorgen wij ervoor dat jullie zich op bepaalde momenten in groep kunnen gaan registreren in Brussel in het bijzijn van tolken. Je kan daar dan al je vragen stellen in verband met de tijdelijke bescherming en opvang. Wil je graag een tolk om je te registreren? Contacteer ons!  

Bovendien staan tal van vrijwilligers en de lokale dovengemeenschap voor jullie klaarom te helpen met andere zaken, zoals vragen over praktische zaken vertalen, een luisterend oor bieden, een leuke activiteit doen samen... Contacteer ons gerust als we je met een van deze zaken kunnen helpen!  

 We houden jullie op de hoogte van verdere veranderingen en wensen je veel sterkte toe. 

 

Contact

Heb je nog andere vragen of problemen? Contacteer ons ook gerust. Dit mag zowel geschreven als met video’s in gebarentaal. Je kan ons bereiken via:

* Doof Vlaanderen komt op voor de eigenheid, rechten en het welzijn van dove personen in Vlaanderen. Hierbij informeren en sensibiliseren we ook de maatschappij. Verder ondersteunt Doof Vlaanderen de verschillende lokale dovenverenigingen.