Informatie voor diensten - Oekraïne

Doof Vlaanderen komt op voor de rechten van alle dove en slechthorende personen in Vlaanderen. In dit kader wil Doof Vlaanderen de verschillende overheden en relevante instanties in Vlaanderen en Brussel ondersteunen bij de opvang en ondersteuning van dove en slechthorende vluchtelingen uit Oekraïne, waaronder ook veel dove kinderen.

Het is belangrijk dat dove en slechthorende Oekraïense vluchtelingen volledig geïnformeerd worden bij hun aankomst in België en dat alle informatie voor hen begrijpelijk is. De gebruikte en courante gebarentalen in Oekraïne zijn Oekraïense en Russische Gebarentaal. In het registratiecentrum in Brussel is er echter niet standaard iemand aanwezig die kan tolken van en naar Oekraiënse of Russische Gebarentaal. Dove en slechthorende Oekraïners dreigen dus vergeten te worden in de horende massa en geen onmiddellijke ondersteuning te krijgen.

Daarom zoeken wij manieren om hen te bereiken, informeren en ondersteunen. We verzamelen de contactgegevens van alle dove en slechthorende vluchtelingen uit Oekraïne die in België tijdelijke bescherming willen aanvragen. Nadien zorgen wij ervoor dat zij zich in groep kunnen gaan registreren in Brussel in het bijzijn van een tolk. Deze tolk kan hun vragen en de gegeven antwoorden vertalen van en naar Oekraiënse of Russische Gebarentaal. Zo verzekeren we dat dove en slechthorende vluchtelingen uit Oekraïne correcte informatie ontvangen die voor hen begrijpelijk is. Ken je dove of slechthorende Oekraïense personen die zich willen laten registreren in België? Bezorg ons hun gegevens, dan nemen we contact op om hen verder te helpen.

Verder kan de Vlaamse dovengemeenschap een houvast bieden aan dove en slechthorende Oekraïners. Tal van vrijwilligers en lokale dovenverenigingen staan klaar om vluchtelingen te verwelkomen en te begeleiden naar hun netwerk, hetgeen kan bijdragen aan het sociaalemotioneel welbevinden van deze Oekraïners. Zo vermijden we dat dove en slechthorende vluchtelingen geïsoleerd geraken tussen horende personen die hen niet begrijpen en omgekeerd.

Ten slotte geven we graag nog de link mee naar onze gids over de begeleiding van dove en slechthorende verzoekers die we samen met Fedasil en onze Franstalige zusterorganisatie FFSB maakten. De gids kan gedeeld worden met diensten, medewerkers en vrijwilligers die niet goed weten hoe ze best met dove en slechthorende vluchtelingen kunnen communiceren.

Heb je nog vragen? Contacteer ons per e-mail: oekraine@doof.vlaanderen.