Zonder basisaanbod VGT loopt StorySign verloren

StorySign is een nieuwe app van Huawei die verhalen vertelt in Vlaamse Gebarentaal. Deze app maakt ook bruggen tussen VGT en Nederlands. Dit kan voor dove kinderen een handige, plezante en laagdrempelige tool betekenen. Bovendien kunnen dove kinderen die Vlaamse Gebarentaal (nog) niet machtig zijn en hun horende broers en zussen op deze manier (verder) kennis maken met Vlaamse Gebarentaal. 

Doof Vlaanderen vindt het positief dat nieuwe initiatieven met Vlaamse Gebarentaal voor dove kinderen als paddenstoelen uit de grond schieten. Het allereerste spel in Vlaamse Gebarentaal “VeeGeeTje Crasht”, het project Alvin van Piramime met verhalen in VGT, de Facebookpagina “Vlaamse Gebarentaal leren”, Visual Box met ’t Gebarenhutje en Professor Doof & (S)Tom, producties van het Vlaamse Gebarentaalcentrum, “Gebarentaal redt” van Hilde Verhelst en Filip Verhelst, enzovoorts. 

Al deze initiatieven zijn slechts een meerwaarde als er een aanbod is die verwerving in Vlaamse Gebarentaal stimuleert. Er is nog geen dienst die ouders VGT leert en onderwijs in Vlaamse Gebarentaal en Nederlands is er vandaag nog steeds niet. Daar moet dringend werk van worden gemaakt. Deze boodschap geven we mee aan onze politici: investeer hierin, want zonder deze basis lopen zulke initiatieven verloren.