Ziekenhuis voorziet een tolk Vlaamse Gebarentaal voor dove patiënt

Ziekenhuis voorziet een tolk Vlaamse Gebarentaal voor dove patiënt

Een dove patiënt wilde alles kunnen begrijpen tijdens zijn doktersbezoek. Daarom vroeg hij aan het ziekenhuis of er een tolk Vlaamse Gebarentaal aanwezig kon zijn. Het ziekenhuis antwoordde dat ze geen tolk konden voorzien, en weigerde ook het voorstel om met een afstandstolk te werken. De man riep daarom de hulp in van Unia.

Unia herinnerde de Ombudsdienst van het ziekenhuis aan het recht op redelijke aanpassingen, óók in het ziekenhuis. Ze bezorgden het ziekenhuis ook het informatieblad voor ziekenhuismedewerkers over het communiceren met dove en slechthorende patiënten, met de vraag om dit intern te delen.

Nadat het ziekenhuis de tarieven voor een tolk Vlaamse Gebarentaal bij CAB Vlaanderen ontving, besliste het om toch - op kosten van het ziekenhuis - een tolk te voorzien voor de patiënt. CAB Vlaanderen zocht daarop een gepaste tolk Vlaamse Gebarentaal, zodat de patiënt met een gerust hart op doktersbezoek kon gaan.

Meer informatie vindt u hier:  Bron: Unia.