WFD Congres “Sign Language Rights for All”

De Wereld Federatie van Doven (WFD) organiseert haar 18e congres. Dit gaat door van 23 tot 27 juli 2019 in Parijs, in Frankrijk. Het hoofdthema van het congres is "Sign Language Rights for All" (in het Nederlands: "Gebarentaalrechten voor iedereen"). Onlangs hebben we vernomen dat Dr. Maartje De Meulder een plenaire presentatie zal geven in de commissie Sign Language and Deaf Studies. Bovendien zullen ook twee personeelsleden van Doof Vlaanderen een presentatie geven over onze projecten: Kathleen Vercruysse over Doof & Migratie, en Delphine le Maire over Doof talent. We sporen jullie dan ook aan om aan dit Congres deel te nemen! Let op: de inschrijvingskosten worden verhoogd vanaf 15 januari 2019, dus snel inschrijven is de boodschap!