Werking Doof Vlaanderen Vorming wordt overgeheveld vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 verandert er heel wat voor Doof Vlaanderen Vorming vzw. Sinds 2005 zijn wij aangesloten bij Vijftact vzw en krijgen we werkingsmiddelen van het Ministerie van Cultuur via deze federatie. Dit zal dus niet meer zo zijn vanaf 2021: wij gaan elk vanaf dan in goede verstandhouding onze eigen weg en de subsidiëring van Doof Vlaanderen Vorming wordt overgeheveld naar het Vlaams Gebarentaalcentrum vzw.

Wat betekent dit concreet? Een deel van de werking van Doof Vlaanderen Vorming waaronder cursussen, lezingen, advies en publicaties in en over Vlaamse Gebarentaal wordt overgeheveld naar het VGTC. De vormings- en sensibiliseringsthema's rond het doof-zijn worden overgenomen door Doof Vlaanderen vzw. Denk bijvoorbeeld aan de archiefwerking, bibliotheek, vormingen rond dovencultuur en ten slotte de Werelddovendag. Doof Vlaanderen Vorming blijft als vzw nog verder bestaan, maar zal geen activiteiten meer hebben wegens geen personeel meer. Samen met het bestuur en de Algemene Vergadering van Doof Vlaanderen Vorming zullen we nog bekijken welke nieuwe invulling deze vzw zal krijgen.

Uiteraard betekent dit niet dat er geen samenwerking meer zal zijn tussen Doof Vlaanderen en het VGTC. Er zullen nog thema's en projecten komen waarbij het partnerschap tussen de twee organisaties een meerwaarde kan betekenen. Het personeel van het VGTC zal daarnaast tewerkgesteld worden op twee locaties: in Antwerpen en Zwijnaarde. Ook zal Hannes De Durpel vanaf januari 2021 de coördinatie van het VGTC op zich nemen.