Werelddovendag 2019: "Doof & Divers"

Werelddovendag gaat dit jaar door op zaterdag 28 september 2019 in de campus Kantienberg van Artevelde Hogeschool te Gent. Deze editie staat ook in het teken van de Internationale dag van Gebarentalen en de Internationale Week van de Doven. Met deze week en dag willen wij meer bewustwording creëren rond het belang van gebarentaalrechten en dit bij het ruime publiek onder de aandacht brengen. “Doof & Divers” is dit jaar het thema, er is namelijk heel wat diversiteit binnen de dovengemeenschap. Er zijn dove senioren, dove kinderen, doofblinde mensen, dove LGBTIQA+, dove vrouwen, dove migranten enzovoort. We willen enkele van deze doelgroepen in de kijker zetten door middel van lezingen, initiaties, workshops, infostands… Daarnaast zullen wij voor gezinnen een apart programma voorzien vol boeiende workshops e.a. voor zowel kinderen als ouders in de Wereld van Kina, een Gents natuurmuseum voor kinderen en jongeren vlakbij het gebouw waar WDD doorgaat. Meer details over het programma volgen nog, hou de nieuwsbrief en website (www.werelddovendag.be) alvast in de gaten. 

Werelddovendag lokte vorig jaar duizend bezoekers: veel dove mensen, maar ook heel wat horende sympathisanten, geïnteresseerden en professionals. Dit evenement biedt u een unieke gelegenheid om op onze infobeurs uw organisatie, vereniging of bedrijf voor te stellen, uitleg te verschaffen aan geïnteresseerden en kennis te maken met de dovengemeenschap. Voor een vlotte communicatie staan er doorlopend tolken Vlaamse Gebarentaal te uwer beschikking indien gewenst. Wij geloven ten stelligste dat dit initiatief voor uw organisatie het uitgelezen moment is om uw relaties met dove, gebarentalige en slechthorende mensen te versterken. Interesse? Schrijf je alvast in voor een stand via ons online inschrijvingsformulier.