Wanneer mogen dove leerlingen een tolk gebruiken in coronatijden? 

Dove leerlingen mogen voor online lessen (live en achteraf) en voor videoboodschappen gebruik maken van een tolk Vlaamse Gebarentaal – Nederlands of een schrijftolk op afstand. Ook voor educatief beeldmateriaal dat door de school wordt geselecteerd, mag dat. Leerlingen die gebruik maken van de opvang op school, mogen eveneens een tolk inzetten. Voor deze tolkopdrachten mogen leerlingen gebruik maken van hun onderwijstolkuren (O-uren).

Willen dove kinderen hun horende grootouders even bellen, mogen ze gebruik maken van de afstandstolkendienst. Heeft je dove kind contact met horende vriendjes of trainers van hobby’s, op afstand? Voor tolken op afstand, los van onderwijs, mag je kind tolkuren in de leefsituatie (L-uren) gebruiken.