Voorbereiding Deaf History International 2024

Tijdens het congres van Deaf History International (DHI) in juli 2018 werd onze kandidatuur, waarin Gent en Amsterdam werden voorgesteld als gaststeden voor het DHI-congres in 2024, unaniem aanvaard. Het organiseren van een congres, zeker in twee gaststeden, vergt heel wat organisatie en planning. Daarom werd er een kerngroep opgericht: twee mensen namens Cultureel Erfgoed Doven (Corrie Tijsseling en Benny Elferink van Dovenschap) en twee mensen namens Doof Vlaanderen (Ludwina Degryse en Hannes De Durpel) zetelen in deze groep. Op 16 januari hadden we in Antwerpen alvast een aangenaam verkennend gesprek om de timing en de taakverdeling voor de komende jaren vast te leggen. We kijken er alvast naar uit!