Home > Nieuws > Tolkaanvraag 2.0

Tolkaanvraag 2.0

Onlangs heeft CAB, het bemiddelingsbureau voor tolken en klanten, de nieuwe applicatie tolkaanvraag 2.0 gelanceerd. Wij merken op dat deze applicatie niet positief wordt onthaald door dove klanten. 

Vóórdat het CAB aan de slag ging met het ontwikkelen van de applicatie, heeft Doof Vlaanderen inspanningen gedaan om opmerkingen, suggesties en ideeën te verzamelen en dit door te geven aan het CAB. Tijdens de fase van de ontwikkeling is Doof Vlaanderen meermaals uitgenodigd om de applicatie te bekijken en om feedback te geven. Wij hebben zo veel mogelijk het perspectief van de dove gebruiker meegedeeld, met name dat de applicatie logisch en gebruiksvriendelijk opgebouwd moet zijn. Dat is nu jammer genoeg niet het geval. 

Jullie mogen opmerkingen en suggesties over tolkaanvraag 2.0 doorgeven aan Doof Vlaanderen op belangenbehartiging@doof.vlaanderen (in het Nederlands of in Vlaamse Gebarentaal). We zullen jullie opmerkingen meenemen naar een volgend overleg bij het CAB. Natuurlijk mogen jullie ook jullie opmerkingen rechtstreeks doorgeven aan het CAB.