Toegankelijkheidsoverleg VRT

Op 3 oktober 2017 namen enkele medewerkers van Doof Vlaanderen deel aan het jaarlijks toegankelijkheidsoverleg van de VRT. Doof Vlaanderen vindt het positief dat het aanbod van de VRT met VGT uitgebreid werd: naast het Journaal, Karrewiet en de week van Karrewiet zijn Sportweekend, de dokter Bea show en binnenkort ook Generatie K te bekijken met vertaling naar VGT. En recent werden de vier prachtige, door dove mensen gemaakte afleveringen van 't Gebarenhutje gepubliceerd via Ketnet.be.

Toch vinden wij dat er te veel aandacht wordt besteed aan het toegankelijk maken van bestaande media in plaats van het ontwikkelen van eigen media voor en door doven. Dit werd nogmaals bevestigd tijdens het overleg door de aankondiging van een nieuw project waarin de VRT een van de EU-partners is: Content4All. Dit project heeft als doel om een 3D-model van een menselijke tolk te ontwikkelen en te gebruiken voor automatische vertaling van inhoud, om zo het toegankelijke aanbod van omroepen (waaronder de VRT) uit te breiden. Doof Vlaanderen is uitgenodigd op de infosessie van de VRT over dit project eind november. Doof Vlaanderen zal ervoor ijveren dat het project rekening houdt met de belangen van dove gebarentaligen. We volgen dit nauwlettend op en bekijken of we dit mee ondersteunen.