Studiedag “Doofblind: en dan?”

 

Op zaterdag 17 maart 2018 organiseert Doof Vlaanderen, in samenwerking met Anna Timmerman, begeleidingscentrum De Kade en KU Leuven een studiedag “Doofblind: en dan?” in Antwerpen van 9.30 tot 17.30 uur.

Wanneer u in uw omgeving een persoon ontmoet die zowel een visuele als auditieve beperking heeft, kan dat heel wat vragen oproepen zoals: hoe kunnen wij communiceren? Hoe kunnen we vlot met elkaar omgaan? Welke aanpassingen zijn nodig? Welke sociale en emotionele gevolgen kan het met zich meebrengen? Hoe kan ikzelf optimaal rekening houden met deze beperking?

We richten ons tot doofblinde mensen zelf en hun netwerk (kennissen, familie, collega's,…), tolken, studenten, dovenclubs, verenigingen voor slechthorenden en verenigingen voor blinden en slechtzienden. Tijdens deze studiedag geven doofblinde personen antwoorden en delen hun ervaringen en kennis. De deelnemers krijgen tips aangereikt die de omgang kan verbeteren voor doofblinde mensen.

De voormiddag is plenair, in de namiddag zijn er in totaal 5 workshops. Elke deelnemer volgt 2 workshops. Bij inschrijving kiest men 3 workshops en duidt de volgorde van voorkeur aan. Er zijn tolken VGT aanwezig.

Prijs studiedag: 25 euro

Tolken die werken voor doofblinde deelnemers: 15 euro

De welkomstkoffie, de broodjeslunch en de netwerkreceptie zijn in deze prijs inbegrepen. Bij annuleren tussen 3 maart 2018 en 16 maart 2018 wordt een administratieve kost van 12,5 euro afgehouden. Op de dag zelf wordt het inschrijvingsgeld niet meer teruggestort.

Locatie: KU Leuven campus Antwerpen, Sint-Andriesstraat 2, 2000 Antwerpen

Inschrijving: Je kan je inschrijven via vorming@doof.vlaanderen tot en met 3 maart 2018. Gelieve bij uw inschrijving uw voorkeur van workshops te vermelden (voorbeeld workshops 3 5 1). Uw inschrijving is pas definitief na betaling op het rekeningnummer BE07 7330 0708 4666 van Doof Vlaanderen Vorming vzw, met vermelding: "Studiedag doofblind + naam van de deelnemer(s)”.