Standpunt Doof Vlaanderen – Toegankelijkheid van verkiezingen

De verkiezingen naderen en sommige doven werden uitgenodigd om de bijzittersfunctie uit te oefenen. Volgens artikel 29 van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (IVRPH) moeten de steden en gemeenten aanpassingen voorzien zodat ze van dit recht kunnen genieten indien gewenst. Dit gebeurt door het voorzien van tolken Vlaamse Gebarentaal of schrijftolken op kosten van de stad/gemeente. Meer informatie vinden jullie in ons standpunt van 2012 dat nog steeds van toepassing is.

Wordt de functie van bijzitter je ontzegd en/of weigert de stad/gemeente om in te staan voor de tolkenkosten? Laat ons dan zeker iets weten via delphine.lemaire@doof.vlaanderen. Samen kunnen we dit rechtzetten en dove personen een volwaardig burgerschap verzekeren.