Redelijke aanpassingen voor dove studenten in hoger- en volwassenonderwijs

Omwille van de coronamaatregelen schakelen hogescholen, universiteiten en centra voor volwassenenonderwijs over op digitaal onderwijs en afstandsleren. Ook voor dove en slechthorende studenten is dit een veranderende realiteit. Wij vernamen tot nu toe enkel positieve signalen van deze studenten over de inspanningen van hogescholen en universiteiten. Mano, een studentenvereniging voor dove, slechthorende en gebarentalige studenten, en Doof Vlaanderen lijsten op basis van deze positieve ervaringen enkele quick tips op:  

Online lessen ook na de live sessies ter beschikking stellen voor eventuele ondertiteling, transcripties of het bekijken met een beschikbare tolk Vlaamse Gebarentaal - Nederlands. 

Tolken Vlaamse Gebarentaal - Nederlands toegang geven tot digitale platforms waar de online lessen beschikbaar zijn. 

Docenten, proffen en andere diensten zijn best niet enkel telefonisch bereikbaar, maar ook via e-mail en/of chat. Er is ook de mogelijkheid om te telefoneren (al dan niet op afspraak) met een tolk Vlaamse Gebarentaal - Nederlands.

Andere specifieke vragen dienen op maat van de student behandeld te worden, bijvoorbeeld het voorzien van vervangopdrachten en feedback geven op afstand.

Voorzie redelijke aanpassingen op maat van de student voor examens, evaluatiemomenten en stages.

 

Hebben jullie, dove studenten, nog andere quick tips of komen jullie nog hindernissen tegen? Deel deze gerust met ons. Contacteer Marieke Kusters (marieke.kusters@doof.vlaanderen) en/of studentenvereniging Mano (studentenclub.mano@gmail.com)