projectsubsidie Adviescommissie VGT goedgekeurd

In februari diende Doof Vlaanderen vzw een projectaanvraag in bij de Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal. We zijn verheugd dat de aanvraag goedgekeurd werd.

Het project kadert in het dossier rond inclusief onderwijs met klassen met VGT en Nederlands als onderwijstalen in het regulier onderwijs. Doof Vlaanderen werkt reeds geruime tijd voor de realisatie van dit onderwijs. Om het dossier te versterken diende Doof Vlaanderen een aanvraag in voor subsidies die zullen toelaten om twee belangrijke aspecten verder voor te bereiden. Enerzijds wat de rol van ouders kan zijn, en anderzijds een duidelijk beeld van de noden van de school. Beide zijn belangrijke partners in het dossier onderwijs. We zijn blij dat de overheid en de Adviescommissie VGT ons hierin steunen. 

Het project zal starten in oktober 2021 voor de periode van één jaar. Hiervoor zal Doof Vlaanderen op zoek gaan naar een halftijdse medewerker. Hou dus zeker onze website en sociale media in het oog als dit project jou interesseert. Meer nieuws volgt binnenkort!