Project voor dove en slechthorende asielzoekers afgerond

 

Met trots kunnen we meedelen dat ons éénjarig project "Toegankelijkheid van het opvangnetwerk: bruggen bouwen tussen hulpverleners en dove/slechthorende asielzoekers" samen met Fedasil en FFSB succesvol voltooid hebben. Het project had als doel om te onderzoeken hoe dove en slechthorende asielzoekers hun weg vinden bij aankomst in België en hoe de Fedasil medewerkers en de medewerkers van hun partnerorganisaties zoals het Rode Kruis, de LOI’s en andere organisaties hun ontmoeting met deze asielzoekers ervaren en hoe ze met hen communiceren. We wilden weten of ze tolken kunnen inschakelen en hoe dikwijls ze dat doen, en wat ze nog nodig hebben om dove en slechthorende asielzoekers te begeleiden. Die informatie verkregen we via een bevraging. We organiseerden ook vorming over hoe omgaan met dove en slechthorende asielzoekers voor verschillende groepen.  

In het project maakten we ook een handige tool: een digitale handleiding die iedere medewerker kan downloaden. Daarin vinden ze informatie over de communicatie met dove en slechthorende asielzoekers en een lijst met plaatsen waar ze bijkomende informatie kunnen vinden als ze die nodig hebben. Die handleiding staat nu ook op de website van Doof & Migratie waar je hem kan downloaden en inkijken. De handleiding kan gebruikt worden in verschillende situaties met dove en slechthorende migranten. 

Het éénjarige project is afgelopen, maar we hebben een netwerk opgezet waarin we kunnen bekijken hoe we de werking met dove en slechthorende asielzoekers verder kunnen ontwikkelen. Fedasil liet ons weten dat ze interesse hebben in het ontwikkelen van een tolksysteem. Ze zijn ook nieuwsgierig naar het concept doventolken en willen onderzoeken hoe ze die in de toekomst kunnen inschakelen. Daarvoor zal er een kleine werkgroep opgezet worden die zal opvolgen en bekijken wat de rol daarvan kan zijn in de toekomst.  

Het project is nu tot een einde gekomen en we willen graag alle partners bedanken, speciale dank aan onze projectpartner FFSB voor de fijne samenwerking. We willen ook Fedasil bedanken dat zij onze projectaanvraag hebben uitgekozen. Ook dank aan alle mensen waar we gesprekken mee gehouden hebben, die ons informatie bezorgden of feedback gaven. Ten slotte hartelijk dank aan het projectteam, waaronder Tiina Van Hoorebeke (projectleider) en Isabelle Heyerick (projectmedewerker)! 

 

Gepubliceerd: 09/02/2022